کالیبراسیون

کالیبراسیون کلیه تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک و مقاومت مصالح ساختمانی
با ارائه گوهی معتبر و مورد تایید سازمان استاندار ایران

کالیبره در محل برای تهران و کلیه شهرستانها
با بهترین قیمت(تخفیف ویژه شرکت ها)
تماس آخر را با ما بگیرید. 

 

  • جک ملات شکن نیمه اتوماتیک
    جک ملات شکن نیمه اتوماتیک

 

 

<a rel="nofollow" href="https://www.eimen.ir" onclick="javascript:void window.open('https://www.eimen.ir','NewWindow','width=700,height=500,toolbar=0,menubar=0,location=0,status=1,scrollbars=1,resizable=1,left=0,top=0');return false;">Pop-up Window</a>