دستگاه جک بتن شکن

 دستگاه جک بتن شکن جهت تعیین مقاومت فشاری نمونه های مکعبی و استوانه ای و مغزه های بتنی مورد استفاده قرار میگیرد.

جک بتن شکن با قدرت های متفاوت و کارایی های مختلف جهت آزمایشگاهها

جک بتن شکن ۱۲۰ تن
جک بتن شکن ۱۵۰ تن
جک بتن شکن ۲۰۰ تن
جک بتن شکن ۳۰۰ تن
جک بتن شکن ۴۰۰تن

 

ثبت سفارش محصولات

مطالب مرتبط

یک دیدگاه در “دستگاه جک بتن شکن

دیدگاه ها بسته شده است.

<a rel="nofollow" href="https://www.eimen.ir" onclick="javascript:void window.open('https://www.eimen.ir','NewWindow','width=700,height=500,toolbar=0,menubar=0,location=0,status=1,scrollbars=1,resizable=1,left=0,top=0');return false;">Pop-up Window</a>