وسایل اسلامپ

وسايل اسلامپ

مجموعه اسلامپ از وسایل زیر تشکیل شده است :

مخروط اسلامپ با رنگ استاتیک (Slump Cone)
کوبه اسلامپ فلزی (Tamping Rod)

خط کش فلزی (Steel Ruler)
صفحه زیر (Base Plate)
قیف اسلامپ (Slump Cone Funnel)
کاربرد و روش آزمایش اسلامپ

برای اندازگیری میزان خمیروارگی بتن از تست اسلامپ استفاده می شود . این تست مربوط به نمونه های با خمیروارگی متوسط و بالا می باشد .

این تست به این صورت اجرا می شود که مخروط اسلامپ را با بتن تازه مخلوط شده پر می کنید ، سپس میله ضربه زن را در سه عمق در آن فرو می کنید . پس از پر شدن بتن تا سر مخروط ، مخروط برداشته شده و ریزش بتن بلافاصله اندازگیری می شود .

تشریح کلی آزمایش اسلامپ :
ابتدا با استفاده از نسبت های تعیین شده در طرح اختلاط مقادیر شن و ماسه و سیمان و آب را به همان مقدار وزن کرده و شن و ماسه و سیمان را داخل پنی ریخته ، خوب با هم مخلوط کرده و سپس آب را به آن اضافه کرده و خوب به هم می زنیم تا دانه های ریز و درشت با هم مخلوط شوند ، و پس از آماده شدن مخلوط قالب اسلامپ را مرطوب نموده در محل نمناک ، صاف و تخت ، که نتواند رطوبت را جذب کند ، قرار دهید . پای خود را بر روی تکیه گاه های دو طرف مخروط قرار دهید و مخلوط تهیه شده را در ۳ لایه در مخروط اسلامپ بریزید و هر لایه را با ۵ ضربه پله اسلامپ بکوبید . ارتفاع هر لایه پس از تراکم باید تقریبا یک سو ارتفاع قالب باشد .( مطابق استاندارد شماره ۴۹۲ ایران باید در سه مرحله حجم قالب را پر کند در هر مرحله تقریبا یک سوم حجم پر می شود . ) تا ارتفاع ۶٫۵ سانتی متر قالب تقریبا کپی سوم حجم و تا ارتفاع ۱۵ سانتی متری قالب تقریبا دو سوم حجم قالب می باشد . ) برای لایه ی زیرین لازم است که کوبه را قدری به سمت ذاخل کج کرده و بعضی از ضربه ها را به طور مارپیچی از محیط به سمت مرکز وارد نمایید. در لایه زیرین ضربه ها باید تا عمق آن لایه نفوذ کنند و ۲ لایه دیگر را به ترتیبی متراکم کنید که ضربه ها اندکی در لایه قبلی نفوذ نماید . قبل از متراکم ساختن لایه فوقانی باید قالب را به اندازه کافی از بتن پر نمود . چنانچه پس از متراکم ساختن لایه فوقانی سطح بتن پایین تر از لبه های قالب قرار گیرد مجددا مقداری بتن روی آن ریخته و سطح قالب را با میله توسط حرکات اره ای و غلطکی صاف کنید . دستگیره های مخروط اسلامپ را بگیرید و آن را به آرامی بالا بکشید . بالا کشیدن قالب باید ظرف ۵ تا ۱۰ ثانیه بدون اینکه حرکت جانبی یا چرخشی به قالب و بتن وارد شود انجام گیرد . استاندارد ۴۹۲ ایران در بند ۳ بیان می کند که عمل بلند کردن قالب باید تقریبا ۵ ثانیه و یا یک حرکت مداوم رو به بالابدون آنکه هیچگونه حرکت جانبی یا دورانی به بتن منتقل شود انجام گیرد . پس مخروط را در کنار بتن فرو نشسته قرار دهید و میله اسلامپ را بر روی آن بگذارید و اسلامپ را با محاسبه تفاضل ارتفاع قالب از بالاترین ارتفاع بتن پس از برداشتن قالب تعیین کنید( طبق بند ۴ استاندارد ۳۲۰۲ ایران) این مقدار باید به دقت نزدیک به ۵ میلی متر محاسبه گردد . چنانچه پس از برداشتن قالب ، بتن درهم فروریخته و یا از یک طرف بریزد باید از نتیجه آزمایش صرف نظر کرده و نسبت به انجام آزمایش مجدد با استفاده از بخش دیگری از نمونه بتن اقدام کرد . اگر دوباره چنین وضعیتی اتفاق افتاد ، نتیجه می گیریم که بتن از حالت خمیری و چسبندگی لازم برای انجام آزمایش اسلامپ برخوردار نیست .

استاندارد ۴۹۲ ایران محلی را برای اندازه گیری مشخص ننموده است . آیین نامه BS1881:83 بخش ۱۰۲ چنین بیان نموده که برای تعیین اسلامپ بتن میزان فرو نشستن بتن را تا بلند ترین نقطه آن سنجیده شود .

آیین نامه ASTMC143-90a برای تعیین اسلامپ بتن میزان فرو نشستن بتن را تا محل جا به جا شده مرکز اصلی بتن در نظر می گیرد. این آزمایش از شروع تا پایان نباید بیش از برداشتن قالب :

۱- افت طبیعی یا اسلامپ صحیح : دارای روانی خوب تا عالی بوده ( در حدود ۵ اینچ )

۲- افت برشی : با کاهش ارتفاع بتن و بریده شدن کناره بتن و ریزش آن ( تقریبا نیمی از مخروط در امتداد سطح شیب دار می لغزد . ) در این حالت نتیجه آزمایش را مردود شمرده و باید دوباره آزمایش را از بخش دیگری از بتن انجام داد چنانچه در آزمایش دوم میز ریزش یا لغزش بخش دیگری از بتن انجام داد چنانچه در آزمایش دوم نیز ریزش یا لغزش بخشی از نمونه رخ دهد( این مورد در مخروط های خشن روی می دهد) احتمالا آیین نامه شکل پذیری و چسبندگی لازم برای انجام آزمایش اسلامپ است ( این بتن در هنگام جا دادن در قالب رضایت بخش نیست) .

۲- افت ریزشی یا افت فروریختگی : تعداد درصد افت زیاد بوده و به دلیل وارفتن و پخش شدن بتن ایجاد می شود . این حالت مربوط به مخلوط های فوق العاده خیس یا خشن یا کم میار است .

نکته هایی که در هنگام انجام آزمایش اسلامپ باید رعایت کرد :
۱- ضربه ها باید به صورت یکنواخت در سطح لایه پخش شود برای لایه های زیرین لازم است قدری کوبه را به سمت داخل کج کرد و نیمی از ضربه ها را به صورت مارپیچی از محیط به سمت مرکز وارد نمائید .

۲- اگر اسلامپ برشی بدست آید آنگاه آزمایش دوباره تکرار شود یا البته در شکلی نزدیک به اسلامپ واقعی حاصل شود در صورت وقوع مجدد اسلامپ برشی، احتمالا نقاط ضعفی در تهیه طرح مخلوط وجود داشته و این موضوع پایه گزارش ثبت گردد .

۳- در صورت فروریختیگی بتن ( بدون وارد شدن نیرو به مخلوط بتن ) با یه تجدید نظر کلی در محاسبات و تناسب اجزاء اختلاط انجام پذیرد .

۴- این آزمایش برای بتن هایی استفاده می شود که حداکثر قطر سنگدانه های مصرف شده در آن برابر ۴۰ میلی متر باشد .

تفاوت های استاندارد ۴۹۲ و ۳۲۰۳ موسسه استاندارد صنعتی ایران :

۱- در بند ۳ استاندارد ۴۹۲ بیان شده که بتن قالب اسلامپ را به سه لایه حجمی تقسیم نموده ( ارتفاع لایه اول ۶٫۵ cm ارتفاع لایه دوم ۱۵cm ارتفاع لایه سوم کل مخروط ) در حالی که در بند ۴ استاندارد ۳۲۰۳ ایران بیان شده که بتن را در سه لایه پر کنید . ارتفاع هر لایه پس از تراکم با یه تقریبا یک سوم ارتفاع قالب باشد .

۲- در بند ۳ استاندارد ۴۹۲ ایران بیان شده که تمام آزمایش از آغاز پر کردن تا برداشتن قالب با یه بدون وقفه در مدت ۱٫۵ دقیقه انجام شود . در حالی که در استاندارد ۳۲۰۳ زمان مشخصات نشده .

۳- بند ۴-۴ استاندارد ۳۲۰۳ ایران بیان می دارد که میزان نشست پایه بلافاصله پس از برداشتن قالب، اسلامپ را با محاسبه تفاضل ارتفاع قالب از بالا شوند ارتفاع بتن پس از برداشتن قالب تعیین کنید . در حالی که در استاندارد ۴۹۲ ایران هیچ مبنای اندازه گیری مشخص نشده است .

تفاوت های استاندارد BS,ASTM

۱- بر طبق بخش ۱۰۲ استاندارد BS1881:93 نشست بتن پایه تا بلندترین نقطه آن سنجیده شود .

۲- بر طبق استاندارد ASTMC143-90a نشست بتن پایه تا محل جا به جا نشده مرکز اصلی بتن اندازه گرفته شود.

سایر مشخصات :

مجموعه اسلامپ شامل:
مخروط اسلامپ با رنگ استاتیک (Slump Cone)
کوبه اسلامپ فلزی (Tamping Rod)
خط کش فلزی (Steel Ruler)
صفحه زیر (Base Plate)
قیف اسلامپ (Slump Cone Funnel)

فروش و قیمت جک بتن شکن 200 تن
فروش و قیمت جک بتن شکن 200 تن
ثبت سفارش محصولات

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.