گذری بر تاریخچه راه و راهسازی در ایران

راهسازی در ایران

کاروانسراها یادگاری از تاریخ چند هزار ساله راهسازی ایران هزاران سال است که انــسان ها در این سرزمین زندگی می کنند. انسان ها در روزگاران دور نمی توانستند بی دغدغه در راهی قدم گذارند که سخت ، ناامن و ناهموار بود . آنها از کویرهای سخت می گذشتند و در کوهستان های صعب العبور قدم

Read More