کمپراتور تعیین طول نمونه های منشوری سیمان

کمپراتور تعیین طول نمونه های منشوری سیمان

این دستگاه جهت تعیین تغییر طول نمونه های سیمانی در آزمایش اتوکلاو در آزمایشگاهی سیمان مورد استفاده قرار می گیرد و قابلیت تنظیم ارتفاع برای نمونه های با طول های متفاوت می باشد این دستگاه دارای : ساعت اندیکاتور ۰٫۰۰۲mm  و یا دیجیتال با دقت ۰٫۰۰۱  mm کمپراتور طول استاندارد میله کمپراتور  به طول ۲۹۵

Read More