دستگاه ویسکوزیته کینماتیک

دستگاه ويسکوزيته کينماتيک

مشخصات فنی  دستگاه ویسکوزیته کینماتیکی: قابلیت انجام آزمایش در محدوده دمایی ۲۰+ درجه ساتیگراد تا ۱۲۰+درجه ساتیگراد با کنترل کننده الکترونیک دما و مقدار حرارت به صورت دیجیتال با ترمومتر و ترمستات الکترونیک ولتاژ: ۱۲۰/۱۱۰ ولت و ۲۲۰/۲۴۰ ولت – ۵۰/۶۰ هرتز دارای چهار محفظه آزمایش همزمان برای چهار نمونه جنس بدنه از ورق رنگ

Read More