دستگاه داکتیلیتی (کشش قیر)

دستگاه داکتیلیتی (کشش قیر)

دستگاه کشش قیر با توجه به نیاز مشتری به دو شکل قابل ارائه میباشد: دستگاه کشش قیر تمام دیجیتال دستگاه کشش قیر آنالوگ ساده مشخصات فنی دستگاه کشش قیر تمام دیجیتال (داکتیلیتی) : با توجه به حائز اهمیت بودن آزمایش کشش قیر یا داکتیلیتی شرکت های سازنده با استفاده از دانش فنی و سیستم های

Read More