دستگاه نقطه اشتعال قیر با روش باز

مشخصات فنی دستگاه اشتعال قیر به روش باز ASTM D92  این دستگاه بصورت نیمه اتوماتیک میباشد و با توجه به استاندارد فوق با طراحی جدید

ادامه