هنر گفت و گوـ خاویر موزاس و آئورا فرناندز پر با رم کولهاس

رم کولهاس

متن کامل این مصاحبه در ضمیمه مجله «ال پایس» با عنوان “ما در درون یک شهرنشینی دیوانه وار زندگی می کنیم” منتشر شده است و به ایده های رم کولهاس در مورد شهر، بستر و زمینه مداخله معماری در شهر و تاثیر سیاست های اقتصادی بر ان می پردازد. این مصاحبه به سبک کلاسیک تدارک

Read More

آیزنمن و سیالیت فرمال

آیزنمن و سیالیت فرمال

ماهیت شهر معاصر و روند فزاینده فراگمنتیزه (قطعه قطعه) شدن ساختار فیزیکی شهر، همراه با رشد شبکه های الکترونیکی اجتماعی-اقتصادی و تسهیلات مدرن حمل ونقل، مباحثات زیادی میان منتقدان معماری و شهرسازی پیرامون مقوله “حرکت سیال”[۱] برانگیخته است. با گسترش و پراکنده شدن بافت شهرها، زیرساخت ها و تکنولوژی های شارش اهمیت بیشتر و بیشتری

Read More