دستگاه بلین سیمان

دستگاه بلین

هدف از این آزمایش تعیین سطح مخصوص سیمان موردنظر و تعیین ریزی و درشتی دانه‌های پودر سیمان می‌باشد هر چه سیمان ریزتر باشد گریش سریعتر انجام گرفته و در نتیجه مقاومت بالا می‌رود  دستگاه آزمایش بلین تشکیل شده از لوله مانومتریک U شکل که چهار علامت الی برروی آن مشخص گردیده است . محل قرار

Read More