هنر گفت و گوـ خاویر موزاس و آئورا فرناندز پر با رم کولهاس

رم کولهاس

متن کامل این مصاحبه در ضمیمه مجله «ال پایس» با عنوان “ما در درون یک شهرنشینی دیوانه وار زندگی می کنیم” منتشر شده است و به ایده های رم کولهاس در مورد شهر، بستر و زمینه مداخله معماری در شهر و تاثیر سیاست های اقتصادی بر ان می پردازد. این مصاحبه به سبک کلاسیک تدارک

Read More