شیکر ارلن

شیکر ارلن

مشخصات فنی دستگاه شیکر ارلن  شیکر ارلن وسیله ای است جهت تکان دادن مایعات به صورت یکنواخت در بطری های مخصوصی مانند ارلن و بالن و… کاربرد شیکر ارلن در مواقعی می باشد که طرح اختلاف باید به مدت طولانی و یکنواخت انجام شود . شیکر ارلن قابلیت نسب ۴ ارلن ۵۰۰cc یا ۶ ارلن

Read More