بروتالیسم و نمایان گرایی مصالح

بروتالیسم و نمایان گرایی مصالح

پرداختی تزئینی برای کاری بتنی، با حذف لایه خارجی ملاط، معمولا پیش از آنکه بتن سخت شود و نمایان کردن سنگدانه های درشت، ایجاد می شود، این توصیفی است بر بتن برهنه یا اکسپوز، یا بتنی که خود را بی واسطه نمایان می سازد، از آنجا که معماری اکسپوز معماری ایی نیست که به شخص

Read More

هنر گفت و گوـ ترانه یلدا با مهرداد ایروانیان

مهرداد ایروانیان

ت.ی.: معماری شما کاری هنری است. مجسمه است. خودش با همه نوع آدمی حرف می‌زند. اینجا معماری درجه‌ی یکی دارد که در سال‌های اخیر در ایران کمتر دیده‌ایم. این یک مرجع خواهد شد. آن‌هم در کشوری که کمتر به معماری توجه می‌شود. بفرمائید شرایط این کار برای شما چگونه فراهم شد؟ م. ایروانیان: من دیدگاهی

Read More