معماری الگوریتمیک و جستجوی بی‌پایان نوآوری

معماري الگوريتميك

معماری چهارراه دانشهاست. از آنجا که شامل طراحی می‌شود، در جستجوی خلاقیت است و از آنجا که برای ساخته شدن نیاز به فناوری دارد مرتبط با دانش و در جستجوی نوآوری‌های علمی. گاهی جستجوی خلاقیت زیباشناسانه، آن را به سمت تولید هر چه بیشتر زیبایی سوق داده و از تکنولوژی به نفع آن سود برده

Read More

سازه ی تخم مرغیِ نورمن فاستر

سازه ی تخم مرغیِ نورمن فاستر

(( اینکه معماری در لحظه ای از خلاقیت به وجود می آید، یک حقیقت انکارناپذیر است. هنگامی که ذهن درگیر چگونگی استحکام یک ساختمان و نیز تأمین خواسته هایی برای آسایش و راحتی است و برای رسیدن به هدفی متعالی تر از تأمین نیازهای صرفاً کارکردی، برانگیخته می شود و آماده می گردد تا توانایی

Read More

شیکر ارلن

شیکر ارلن

مشخصات فنی دستگاه شیکر ارلن  شیکر ارلن وسیله ای است جهت تکان دادن مایعات به صورت یکنواخت در بطری های مخصوصی مانند ارلن و بالن و… کاربرد شیکر ارلن در مواقعی می باشد که طرح اختلاف باید به مدت طولانی و یکنواخت انجام شود . شیکر ارلن قابلیت نسب ۴ ارلن ۵۰۰cc یا ۶ ارلن

Read More