معماری الگوریتمیک و جستجوی بی‌پایان نوآوری

معماري الگوريتميك

معماری چهارراه دانشهاست. از آنجا که شامل طراحی می‌شود، در جستجوی خلاقیت است و از آنجا که برای ساخته شدن نیاز به فناوری دارد مرتبط با دانش و در جستجوی نوآوری‌های علمی. گاهی جستجوی خلاقیت زیباشناسانه، آن را به سمت تولید هر چه بیشتر زیبایی سوق داده و از تکنولوژی به نفع آن سود برده

Read More

سیستم های سازه ای برج ها

سیستم های سازه ای برج ها

سازه و معماری دو مقوله­ی جدا ناشدنی هستند؛ سازه چنان جایگاهی در معماری دارد که هم به آن موجودیت می­بخشد و هم فرم را حفظ می­کند. معماران، سازه را بر اساس شکل کالبدی و به لحاظ علم ریخت شناسی، مشخص و تفکیک می­کنند، به همین خاطر متن حاضر قصد دارد تا بر اساس خصوصیات توصیفی

Read More