هنر گفت و گوـ ترانه یلدا با مهرداد ایروانیان

مهرداد ایروانیان

ت.ی.: معماری شما کاری هنری است. مجسمه است. خودش با همه نوع آدمی حرف می‌زند. اینجا معماری درجه‌ی یکی دارد که در سال‌های اخیر در ایران کمتر دیده‌ایم. این یک مرجع خواهد شد. آن‌هم در کشوری که کمتر به معماری توجه می‌شود. بفرمائید شرایط این کار برای شما چگونه فراهم شد؟ م. ایروانیان: من دیدگاهی

Read More